Chcete sa pridať k oficiálnym aktivitám pripomienok a osláv významných výročí roku 2018?

Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese: vyroci2018@czechtourism.cz

Služby pre verejnosť poskytujeme cez pracovné dni od 9:00 do 17:00 hod.

Na základe uznesenia vlády Českej republiky č. 353 z 10. 5. 2017 bola poverená zaistením marketingovej podpory pripomienky a osláv významných výročí roku 2018 spojených s našou štátnosťou agentúra CzechTourism, ako príspevková organizácia ministerstva pre miestny rozvoj.

Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourism

Vinohradská 46
P.O.Box 32
120 41 Praha 2
www.czechtourism.cz