Rozlomená doba 1908 – 1928. Avantgardní umění ve střední Evropě
Zpět

Rozlomená doba 1908 – 1928. Avantgardní umění ve střední Evropě

21. 9. 2018 10:00 - 27. 1. 2019 18:00
Muzeum umění Olomouc

Rok 1918 přinesl zásadní zlom v uspořádání střední Evropy. Rozpad Rakouska-Uherska a vznik nových státních útvarů se odrazil i ve výtvarném umění: ovlivnil komunikaci umělců, zasáhl do jejich lidských a politických postojů, podílel se na proměně námětů a zrodu nových formálních přístupů. Výstava Rozlomená doba se zaměří na zdroje a projevy této dramatické proměny v období zahrnujícím závěrečné desetiletí Rakouska-Uherska a úvodní desetiletí nástupnických států.

Přihlédne k dění v Berlíně, kde mnoho umělců nalezlo výstavní a publikační možnosti, a v Paříži, která pro ně stále zůstávala „městem světla“ a v níž mnozí autoři delší dobu žili nebo z jejích podnětů čerpali inspiraci. Uvnitř proměňujícího se dění v Rakousku-Uhersku a následně v Československu, Maďarsku, Rakousku, Polsku a Jugoslávii se rozestřela hustá síť kontaktů vytvářená samotnými umělci.

Spolupráce se uskutečňovala prostřednictvím putovních výstav, nejrůznějších časopisů, bohaté vzájemné korespondence, cest jednotlivých autorů a někdy jejich nucené emigrace do zahraničí.

číst více...

Program

Slavnostní zahájení: 20. 9. 2018 v 17 hodin, koncert krakovské filharmonie - dirigent Krzysztof Penderecki, kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci. Po koncertě následuje prohlídka výstavy. Vstupné: 250, 500 a 750 Kč.

 

Vstupné

Jednotlivé vstupné
100,- Kč
Rodinné vstupné
220,- Kč
Snížená cena
50,- Kč