Národní muzeum
Zpět

Otevření Národního muzea

28. 10. 2018
Historická budova Národního muzea

Národní muzeum po náročné generální rekonstrukci otevře své dveře návštěvníkům 28.října 2018 - přesně v den 100. výročí vyhlášení samostatného státu Čechů a Slováků. Návštěvníci se mohou těšit nejen na krásně zrekonstruované interiéry Historické budovy Národního muzea a komentované prohlídky, ale především na 3 výstavy rozkládající se na ploše bezmála 2000 m2.

„Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava“ - vyprávějící poutavý příběh soužití Čechů a Slováků ve společném státě. Výstava mapuje všechny klíčové okamžiky bouřlivého 20. století, ale též konkrétní osudy obyčejných lidí. 1500 předmětů doplněných audiovizuálními dokumenty a interaktivními prvky návštěvníkům připomene, jak se Československu žilo, jaké hodnoty vyznávalo a čím dodnes inspiruje svět. Vedle exponátů připomínající každodenní život je výstava plná unikátních předmětů mapující osudové okamžiky. Poprvé v historii na ní návštěvníci mohu spatřit zcela jedinečný soubor nejvýznamnějších dokumentů našich moderních dějin, jako jsou originály Pittsburské dohody, Mnichovské dohody, Československé ratifikace mírových dohod nebo Deklaraci Hácha – Hitler, jejímž podpisem byla ukončena existence meziválečného Československa.

„ 2 x 100“ - nevšední výstava mapující 200 let historie. 200 let sbírání dokladů o přírodě i lidech. 200 let touhy po poznání. Na výstavě 2x100 návštěvníci spatří z 20 milionů předmětů úzký výběr 200 nejvýznamnějších a nejzajímavějších pokladů uchovávaných v muzeu v trochu jiných souvislostech, než na které jsou zvyklí. Výstava ukazuje ty nezajímavější sbírkové předměty v nezvyklých souvislostech, hledá jejich obsah a vypráví skrz příběh Národního muzea a jeho významu a smyslu od okamžiku jeho založení po současnost.

Historie se stala budoucností - Multimediální prezentace představí Historickou budovu Národního muzea jako národní i architektonický symbol. Návštěvník bude v kombinaci dvou projekcí v autentickém prostoru přízemí Historické budovy NM konfrontován s projektem Josefa Schulze, jeho uměleckou jedinečností a konkrétními prvky, stejně jako s kritickým stavem budovy před rokem 2011 a jeho následnou podobou po generální rekonstrukci. Symbolicky se tak po opravě a modernizaci celého komplexu historie stává budoucností.

Všechny výstavy jsou doplněné o linky pro děti a jsou k nim připraveny speciální lektorované programy pro všechny školy. Od 28. října 2018 do 31. prosince 2018 bude Historická budova Národního muzea přístupná zdarma.

číst více...

Vstupné

Vstupné
zdarma