Libuše - premiéra představení v Národním divadle
Zpět

Libuše

14. 9. 2018 - 2. 3. 2019
Historická budova Národního divadla Praha

Opera. Bedřich Smetana - Josef Wenzig - Ervín Špindler

Režie: Jan Burian

Bedřich Smetana  –  Josef Wenzig – Ervín Špindler Libuše Dirigent: Jaroslav kyzlink  |  Režie: Jan Burian Scéna: Daniel Dvořák  |  Kostýmy: Kateřina Štefková  |  Choreografie: Petr Zuska Sbor a orchestr Národního divadla.

Premiéry: 14. a 16. 9. 2018 v Národním divadle.

Úvahy nad tím, zda je či není opera Libuše vrcholným dílem Bedřicha Smetany v kontextu jeho ostatních zpěvoher či dokonce v kontextu celé české operní tvorby, zda a jak obstojí před bezprostředností Prodané nevěsty, před lyrikou a jímavostí Dvořákovy Rusalky či před emotivitou a dramatičností oper Leoše Janáčka, nejsou a priori na místě – vždy bude záležet na úhlu pohledu, z nějž se Libuše či kterákoli jiná proslavená česká opera hodnotí. Úhel pohledu, který Libuši přísluší nejpřirozeněji, je dán již samotným záměrem jejího autora a z něj plynoucí tradicí. Sám Smetana určil Libuši k provádění při slavnostních příležitostech, týkajících se života české společnosti, která se po roce 1860 začala v rovině kulturní, politické i hospodářské výrazně a hmatatelně emancipovat.

Takovou příležitostí se stalo pro českou společnost nesmírně významné otevření Národního divadla, v roce 1881 nejprve dočasné a o dva roky později definitivní. Událost, která v symbolické rovině široce přesáhla úzký svět českého divadelnictví a stala se jednou z nejvýznamnějších předzvěstí pozdějšího dosažení samostatnosti v roce 1918. Stoleté výročí založení Československé republiky je tedy dnes pochopitelně zásadním momentem i pro samotné Národní divadlo a uvedení nové inscenace Libuše samozřejmým příspěvkem Národního divadla k tomuto historickému výročí. Žánrových označení, jimiž se snažíme Libuši charakterizovat, je vícero a jedním z nich může být i „scénický rituál smíru a očisty“. Od počátku Smetana v Libuši konflikty a protiklady neprohlubuje, jak by se od operního dramatika očekávalo, nýbrž záměrně hledá cestu k jejich včasnému smírnému řešení.

Ať již jde o hlavní dějotvorný spor dvou bratří o otcovské dědictví či protiklady mezi mužem a ženou, přísnou spravedlností a vstřícnou laskavostí, mezi původem „z lidu“ a původem „urozeným“, mezi motivy světla a tmy, ohně a vody, vždy jsou tyto konflikty ve Smetanově opeře smiřovány v ústřední postavě kněžny Libuše, která není jen moudrou panovnicí, věštící Čechům slávu, nýbrž především očistným mytickým symbolem ženství  a mateřství, mírnosti a pokojného života. Uvedení Libuše bude spojené s vydáním publikace a výstavou ve spolupráci s Divadelním ústavem v Bratislavě a Institutem umění v Praze. Slavnostní repríza inscenace 27. 10. 2018 bude živě přenášena Českou televizí. Zvažuje se videopřenos premiéry na náměstí Václava Havla.

číst více...

Program

14. 9., 16. 9., 28. 9., 27. 10., 2. 3. 2019 na projekci LIBUŠE v sobotu 27.10. 20:00 se očekává účast cca 300 osob