Doteky státnosti
Zpět

Doteky státnosti

10. 5. 2018 - 31. 10. 2018
Jízdárna Pražského hradu

Reprezentativní výstava Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu představuje unikátní předměty ze sbírek VHÚ. Mimořádným výstavním projektem Vojenského historického ústavu Praha je výstava Doteky státnosti, která je k vidění v Jízdárně Pražského hradu. Výstava uskutečněná v rámci projektu Založeno 1918 veřejnosti představuje tisícovkou unikátních předmětů dokumentujících výjimečné okamžiky našich novodobých dějin. Výstava seznamuje veřejnost s obsahem pojmu „státní symboly“, a to na příkladech konkrétních předmětů, které jsou součástí našich národních dějin. Výstavu Doteky státnosti připravil ke stému výročí vzniku Československa Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci se Správou Pražského hradu, Kanceláří prezidenta republiky, Archivem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Vojenským ústředním archivem, Národním muzeem a Poštovním muzeem.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana, který k výstavě zmínil: „Tato výstava ukazuje, že samostatnost není samozřejmost a že Československo bojovalo o svoji samostatnost nejen před rokem 1918, ale mnoho bojů bylo svedeno i v letech následujících. Právě osudy osobností, ale i neznámých lidí, kteří mají zásluhy na tom, že dnes můžeme oslavovat sté výročí vzniku a trvání nezávislého státu, představuje tato výstava, která je vyvrcholením projektu Založeno 1918. Výstava Doteky státnosti je svojí koncepcí a exponáty vskutku jedinečná. Jsem rád, že Pražský hrad se tímto významným počinem zapojil do oslav stého výročí oslav státu. Kde jinde by se měla připomínka naší samostatnosti, naší státní symboliky, odehrát, než na Pražském hradě, odvěkém symbolu naší státnosti, sídle českých králů a od roku 1918 sídle prezidentů republiky.“

Prezident Miloš Zeman také poděkoval plukovníku Aleši Knížkovi, řediteli Vojenského historického ústavu Praha, a Janu Novákovi z Kanceláře prezidenta republiky, za námět a úsilí, které vedly k realizaci výstavy. Prezident rovněž poděkoval všem autorům i těm, kteří výstavu připravili, v čele s plukovníkem Michalem Burianem z VHÚ. „Přeji si, aby výstava přinesla potěšení nejen odborné veřejnosti, ale všem občanům, kteří na ni zavítají. Kteří přivedou svoje, děti, vnuky i vnučky a společně zavzpomínají na zlomové události našich dějin,“ uzavřel svůj pozdrav prezident republiky. Ministryně obrany Karla Šlechtová k výstavě pronesla: „Tato výstava má krásný název – Doteky státnosti. Co lepšího může být než výraz „dotek“ – dotek minulosti, dotek naší historie za posledních sto let… Jsem ráda, že nad výstavou převzal záštitu prezident republiky, jsem ráda, že výstavu připravil Vojenský historický ústav Praha, součást ministerstva obrany, a chtěla bych všem poděkovat za práci, kterou zde odvedli. Jsem pyšná, že jsem Česka, že mohu oslavit sté výročí založení republiky a doufám, že naše další generace zde budou za sto let opět stát a budou v roce 2118 vzpomínat na toto výročí, na dvě stovky let trvání našeho státu.“

Ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plukovník gšt. Aleš Knížek k expozici Doteky státnosti zmiňuje: „Letos slavíme sté výročí vzniku Československé republiky. Republiky, která by neexistovala bez zakladatelské idey několika politiků a bez boje téměř sta tisíc československých legionářů na frontách 1. světové války. Republiky, za jejíž svobodu během druhé světové války nasazovali své životy vojáci i civilisté, kteří se nesmířili s nacistickou okupací, a mnozí se stejným úsilím vzdorovali komunistickému režimu po roce 1948. Tato výstava je poctou demokratickým hodnotám, na jejichž základě byla republika vybudována, připomíná však i nelehká období našich dějin.“

K obsahu výstavy říká její hlavní autor, plukovník Michal Burian, ředitel muzejního odboru Vojenského historického ústavu Praha: „Za dobu působnosti Vojenského historického ústavu Praha a jeho předchůdců se podařilo shromáždit statisíce ojedinělých sbírkových předmětů. Tyto předměty byly svědky historických událostí, které ovlivňovaly dějiny českého státu. V Jízdárně Pražského hradu představujeme výběr z toho nejcennějšího. Na výstavě Doteky státnosti se návštěvníci mimo jiné seznámí s tím, jakým vývojem prošly státní symboly, uvidí dotýkané předměty, jež patřily významným i zapomenutým osobnostem, které utvářely naši novodobou historii“. Osm hlavních částí výstavy, které představují nejvýznamnější státní symboly, mají tyto názvy a témata: Ve znamení lva (státní znak), Příběh vlajky (vlajka), Pravda vítězí (prezidentská standarta), Píseň písní (hymna), Den všední i sváteční (28. říjen), Státní symboly (symbolika obecně), Jak lvové bijem o mříže (odpor proti nesvobodě a zlu), Kdo neskáče není Čech (spojení symbolů a sportu). Mezi jedinečné exponáty vztahující se k daným oblastem patří návrhy státní symboliky z let 1918, 1919 i 1993. Součástí výstavy je i klenotnice s nejvyššími státními vyznamenáními nebo unikátní archiválie vážící se k přelomovým okamžikům. „Ačkoliv byla řada státních symbolů – zejména vlajka – v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život,“ dodává autor výstavy plk. Michal Burian

Konkrétní náplň výstavy tvoří množství dokumentů i artefaktů. Jedná se například o dlaždici s dvouocasým lvem z hradu Zvíkov, vývěsní štít Československé národní rady v Paříži, Plečnikova umělecká díla, pracovní stůl a jídelní servis T. G. Masaryka, první československé letadlo Bohemia B-5, výtvarné práce Vojtěcha Preissiga a Františka Kupky, bombu Jana Kubiše, odbojový přívěsek s českým lvem, fotbalový míč ze zápasu mezi výběrem spojeneckých armád a britské armády, který se konal v Londýně 15. března 1941, vlajku 312. čs. peruti RAF, falešnou legitimaci Václava Morávka, stejnokroj Otakara Jaroše, zkrvavenou vlajku ze srpna 1968, odposlouchávací zařízení StB, kosmický skafandr Vladimíra Remka, tretry Emila Zátopka či talisman českých hokejistů v Naganu. Největším exponátem je první československý letoun Bohemia, další unikátním exponátem je původní hraniční sloup z období první republiky. Část expozice je každý měsíc obměňována a doplňována. „Návštěvníci budou mít v květnu mimořádnou příležitost prohlédnout si originály Ústavy od roku 1920 do současnosti, jež na výstavu zapůjčil Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Další měsíce budou představeny dokumenty o uznání Československa a poté písemnosti vztahující se ke vzniku protektorátu či k Mnichovské dohodě. Říjen bude věnovaný prezidentským volbám,“ říká ředitel VHÚ plk. gšt. Aleš Knížek

Výtvarnou podobu výstavy, jež je koncipována do tvaru vlajky vypracovala architekta Silvie Bednaříková z Architektonického ateliéru SGL, náročnou stavbu pak realizovala firma Výstavní realizace Praha.

Pro veřejnost je výstava otevřena od 10. května do 30. října 2018, denně od 10 do 18 hodin.

číst více...

Vstupné

Jednotlivé vstupné
100,- Kč
Rodinné vstupné
200,- Kč
Snížená cena
50,- Kč
Kategorie Snížené vstupné: mládež od 6 do 16 let; studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let; senioři starší 65 let. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.
Kategorie Rodinné vstupné: 1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby.
Pro veřejnost je výstava otevřena od 10. května do 30. října 2018, denně od 10 do 18 hodin.